Galerie czasopisma "Królowa Różańca Świętego"

50 rocznica koronacji obrazu – procesja do Fary Poznańskiej