Galerie czasopisma "Królowa Różańca Świętego"

Sanktuarium Wieczernika w Winowie położonym w diecezji opolskiej, wzniesione w 1988 roku. Piszemy o nim w 48 wydaniu "Królowej Różańca Świętego". Przeczytaj artykuł i zobacz film.