Galerie czasopisma "Królowa Różańca Świętego"

"Najcudowniejsza w dziełach swoich Pani, Poskromicielko piekielnych otchłani, do Twej się garniem usilnej opieki, 
ułomni, ciemni, chorzy i kalecy." Przeczytaj artykuł