Galerie czasopisma "Królowa Różańca Świętego"

Ósma Wielka Księga Łask to kolejne 1500 świadectw małych i wielkich cudów i łask, otrzymanych przez modlitwę nowenną pompejańską, jakie nadeszły do redakcji „Królowej ­Różańca Świętego”, Wydawnictwa Rosemaria i przede wszystkim na www.pompejanska.rosemaria.pl. Otrzymaliśmy je od lipca 2018 do kwietnia 2019 roku. Więcej: https://pkrs.org.pl/pl/to-juz-viii-ksiega-lask/