Galerie czasopisma "Królowa Różańca Świętego"

Miejscowość Święte k. Radymna.
Obejrzyj zdjęcia. Dostępny jest też zapis video rekolekcji i Mszy! Zobacz: Część 1 z Mszą św. (ks. bp Stanisław Jamrozek}, Część 2 z różańcem, Część 3 z konferencją ks. Mariana Rajchla,