Galerie czasopisma "Królowa Różańca Świętego"

Kościół pompejański w miejscowości Święte
Kościół pompejański w miejscowości Święte
Zdjęcia w nawiązaniu do artykułu w "Królowej Różańca Świętego" nr 28, por.: http://rozaniec.info/krolowa-rozanca-swietego-numer-28/